‘Het intrigerende van deze bundel is dat je de dichter steeds op z’n woord wilt geloven, terwijl hij je er telkens opnieuw voor waarschuwt dat het alles niets dan begoocheling is. Daarmee geeft de dichter een prachtig antwoord aan hen die doorgaans geneigd zijn om elkaar toe te roepen ‘Doe eens normaal.’ In plaats van het presidentiële ‘Doe lekker zelf normaal,’ is de dichterlijke repliek van Rodaan Al Galidi: ‘Het zal maar voor even zijn, / zoals het geschreven is’. Een weerwoord om wel serieus te nemen. Net als de titel van de bundel.’

Lees hier de hele recensie