‘Op een dag zal mijn geliefde mij doden. / Vind je mijn lichaam niet / zoek dan in zijn gedichten’.

Ook NBD Biblion las Je zult me vinden in elk woord dat ik schrijf van Lamia Makaddam. Uit het Arabisch vertaald door Abdelkader Benali.

‘In het onderhavige boek met 56 verzen, die niet zijn onderverdeeld, streeft de dichteres naar een zo eenvoudig mogelijke zegging. De onderwerpen zijn echter allesbehalve vrijblijvend, want handelen behalve over het vaste trio leven, liefde en dood vooral over onrecht en culturele conflicten. Dit verschil levert alvast de nodige spanning op. Andere kenmerken zijn een uiterst persoonlijke opstelling en een grote rol voor de beeldspraak, die traditioneel is en toch verrast: “Op een dag zal mijn geliefde mij doden. / Vind je mijn lichaam niet / zoek dan in zijn gedichten”.

Door de voorkeur voor een gemakkelijk taalgebruik, de actuele thematiek en niet in het minst de gerichtheid op de ander kunnen Makaddams gedichten door een breed publiek gewaardeerd worden, terwijl de onderliggende beweegredenen ook kleinere doelgroepen zullen weten te boeien. Een bundel met actuele onderwerpen die, samen met de stijl en een eenvoudig taalgebruik, meer lezers kunnen aanspreken dan gebruikelijk is voor poëzie.’ Recensent: Albert Hagenaars